Vrátil som sa,
aby som pomohol

Riešenia pre dopravu a parkovanie

1. Zavediem parkovací systém v okolí Aquaparku, ako aj v širšom centre mesta, ktorý bude spoplatnený výhradne pre návštevníkov mesta, pričom obyvatelia Turčianskych Teplíc ho budú využívať zadarmo. (do 2 rokov)

2. Vybudujem záchytné parkovisko mimo centra mesta, ktoré budú využívať návštevníci mesta v prípade ak sa parkovacie plochy v centre mesta zaplnia. (do 2 rokov)

3. Zriadim linku mestskej hromadnej doprav, ktorá spojí všetky mestské časti s centrom. (do 2 rokov)

4. Vybudujem kruhové objazdy na centrálnej križovatke pri budove Kocky ako aj na križovatke pri budove Kasky. (do 4 rokov)

Kto som?

Milí Tepličania,

volám sa Erik Štefák, mám 43 rokov a spolu s mojou rodinou bývame
na sídlisku Horné Rakovce.

S niektorými z vás sa poznám od detstva, pretože som tu vyrastal, chodil
do Základnej školy aj na Gymnázium. V Turčianskych Tepliciach som sa tiež zamiloval
aj oženil. Spolu s manželkou Andreou Pečnerovou sme tu vychovali nášho syna Andreja.

Možno sme sa spolu už dávnejšie stretli na Okresnom úrade v Turčianskych
Tepliciach. Pracoval som tam ako právnik po skončení Právnickej fakulty UK
Bratislava.

Verím, že mnohí si ma pamätáte ako mestského poslanca a člena mestskej rady,
ktorý 8 rokov zastupoval Horné Rakovce.

So stovkami z vás som sa stretával keď som trénoval vaše deti v karatistickom klube.
Občianske združenie FATRA, ktoré som pomáhal s priateľmi zakladať funguje
v Turčianskych Tepliciach od roku 1999 až doteraz.

V posledných rokoch som pôsobil na rôznych vedúcich manažérskych pozíciách
v banke, Stredoslovenskej energetike a vo Volkswagen-Slovakia. V súčasnosti
riadim mladú strojársku firmu a úspešne jej pomáham celosvetovo sa presadiť.

Dnes, po ôsmich rokoch, sa do Turčianskych Teplíc opäť vraciam.
Mám veľa skúseností a obrovskú chuť zmeniť tu veci k lepšiemu.

Chcem pomôcť Turčianskym Tepliciam. Chcem naše mestečko
pozdvihnúť medzi najkrajšie kúpeľné mestá.

No najmä chcem pomôcť skvelým ľuďom, ktorí tu žijú, aby sa mali lepšie.