Vrátil som sa,
aby som pomohol

Riešenia na tému bezpečnosť v Turč. Tepliciach

Bezpečnosť nie je možné riešiť krátkodobými opatreniami represívneho charakteru.
Polícia sama o sebe problém s bezpečnosťou nevyrieši. Mesto musí mať dlhodobú víziu práce s deťmi a mládežou tak, aby sa mládež v neskoršom veku prirodzene zaujímala o šport, kultúru alebo iné hodnotné aktivity. Preto pokiaľ budem zvolený budem trvať na zásadnej podpore tých aktivít, ktoré sú na prospech detí a mládeže, pričom masívne podporím tie projekty, ktoré majú s využitím voľného času detí a mládeže priamy súvis ...

Čo teda urobím v oblasti bezpečnosti, pokiaľ mi občania dajú príležitosť? ...

1. Investície do priestorov a plôch, ktoré využívajú, resp. budú využívať školy, športové kluby, kultúrne organizácie a široká verejnosť (predovšetkým však deti a mládež) čo praxi znamená:

a) Prestavba školského ihriska na ul. Školskej na plnohodnotný otvorený atletický areál s tartanovou dráhou do konca roka 2021. (po vzore areálu v MT na ZŠ Východná)

b) Prekrytie zimného štadióna najneskôr do konca roku 2020 ... ľadová plocha bude k dispozícii min. 6 mesiacov do roka.

c) Rekonštrukcia existujúcej telocvične na Horných Rakovciach do konca roku 2019.

d) rekonštrukcia a zväčšenie športového ihriska pri Gymnáziu na Horných Rakovciach na veľkosť minimálne plnohodnotnej basketbalovej plochy tak, aby mohla byť využívaná na výučbu telesnej výchovy ako aj pre širokú verejnosť do konca roku 2019.

e) vybudovanie plnohodnotného futbalového štadióna s moderným zázemím a infraštruktúrou pre potreby všetkých futbalových klubov na území mesta. (Rekonštrukcia jedného z existujúcich štadiónov)

f) vybudovanie centra pre kultúru, v ktorom budú mať svoje zázemie organizácie zaoberajúce sa kultúrnymi aktivitami do konca roku 2020.

2. Priama finančná podpora tých športových, kultúrnych a iných dobrovoľných organizácií, ktoré preukázateľne a pravidelne pracujú s deťmi a mládežou.

3. Reorganizácia a rozšírenie pôsobnosti a kompetencií mestskej polície s dôrazom na ochranu občanov a majetku mesta ako aj koordináciu aktivít s políciou štátnou.

Poznámka: cyklotrasy a trasy pre korčuliarov budú predmetom návrhu reorganizácie dopravného systému v Turčianskych Tepliciach

Ďakujem.

Kto som?

Milí Tepličania,

volám sa Erik Štefák, mám 43 rokov a spolu s mojou rodinou bývame
na sídlisku Horné Rakovce.

S niektorými z vás sa poznám od detstva, pretože som tu vyrastal, chodil
do Základnej školy aj na Gymnázium. V Turčianskych Tepliciach som sa tiež zamiloval
aj oženil. Spolu s manželkou Andreou Pečnerovou sme tu vychovali nášho syna Andreja.

Možno sme sa spolu už dávnejšie stretli na Okresnom úrade v Turčianskych
Tepliciach. Pracoval som tam ako právnik po skončení Právnickej fakulty UK
Bratislava.

Verím, že mnohí si ma pamätáte ako mestského poslanca a člena mestskej rady,
ktorý 8 rokov zastupoval Horné Rakovce.

So stovkami z vás som sa stretával keď som trénoval vaše deti v karatistickom klube.
Občianske združenie FATRA, ktoré som pomáhal s priateľmi zakladať funguje
v Turčianskych Tepliciach od roku 1999 až doteraz.

V posledných rokoch som pôsobil na rôznych vedúcich manažérskych pozíciách
v banke, Stredoslovenskej energetike a vo Volkswagen-Slovakia. V súčasnosti
riadim mladú strojársku firmu a úspešne jej pomáham celosvetovo sa presadiť.

Dnes, po ôsmich rokoch, sa do Turčianskych Teplíc opäť vraciam.
Mám veľa skúseností a obrovskú chuť zmeniť tu veci k lepšiemu.

Chcem pomôcť Turčianskym Tepliciam. Chcem naše mestečko
pozdvihnúť medzi najkrajšie kúpeľné mestá.

No najmä chcem pomôcť skvelým ľuďom, ktorí tu žijú, aby sa mali lepšie.